• Trang chủ
 • DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRONG LĨNH VỰC THỪA KẾ

14 Tháng Tư, 2019 ls.vuhuan

Thừa kế là việc thực thi chuyển giao tài sản & quyền tài sản (quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ…) hoặc các nghĩa vụ (Nợ nần) từ người đã chết sang một cá nhân người khác.

Có hai hình thức phân chia tài sản thừa kế là:

 • Theo di chúc: Người có tài sản có quyền lập ra di chúc để thể hiện ý nguyện phân chia tài sản của mình sau khi qua đời – Pháp luật tôn trọng và bảo vệ quyền phân chia tài sản thừa kế của người có tài sản. Đồng sở hữu tài sản (vợ/Chồng) cũng có thể xác lập di chúc chung để thể hiện ý nguyện phân chia tài sản chung theo quy định của pháp luật;
 • Theo pháp luật về thừa kế (Luật dân sự): Khi người có tài sản qua đời mà không để lại di chúc thì tài sản sẽ được phân chia theo quy định của luật dân sự (Chia theo hàng thừa kế).

Với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Thừa kế, Công ty Luật Vũ Huân tin tưởng sẽ tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ một cách tốt nhất quyền lợi của quý khách trong các vấn đề sau:

PHẦN I. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ

Tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc của khách hàng về vấn đề thừa kế, phân chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật hiện hành, như:

 1. Tư vấn về quyền thừa kế của các thành viên trong gia đình;
 2. Tư vấn về sự bình đẳng của các thành viên trong gia đình về tiếp nhận quyền thừa kế (Không phân biệt trai/gái, con trưởng/Con thứ, con đẻ/Con nuôi…);
 3. Tư vấn về hàng thừa kế theo luật;
 4. Tư vấn về thời điểm mở thừa kế theo luật;
 5. Tư vấn và xác định tài sản hợp pháp của người để lại tai sản thừa kế;
 6. Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người được thừa kế;
 7. Tư vấn cách thức và phương thức xác lập quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp đối với di sản thừa kế để lại;
 8. Tư vấn về thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
 9. Tư vấn xác định người không được quyền hưởng di sản thừa kế theo luật;
 10. Tư vấn về thời hiệu thừa kế;
 11. Thừa kế theo di chúc: Tư vấn lập, soạn thảo di chúc đúng quy định của pháp luật hiện hành như: Tư vấn viết, lập di chúc; chỉ định, phân chia di chúc;  sửa đổi, thay thế và gửi giữ di chúc theo quy định của pháp luật.
 12. Thừa kế theo pháp luật:Luật sư tư vấn và giải đáp về các trường hợp chia tài sản thừa kế theo pháp luật; xác định người thừa kế theo pháp luật; tư vấn thừa kế thế vị (nếu có); tư vấn về định đoạt/từ chối/chuyển giao tài sản thừa kế.

PHẦN II. TƯ VẤN VÀ ĐẠI DIỆN THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG

Đại diện tham gia hòa giải, đàm phán và giải quyết các tranh chấp về với các bên; đại diện tham giải quyết tranh chấp tại tòa án, đối với các tranh chấp:

Các tranh chấp về thừa kế theo di chúc:

 1. Tranh chấp liên quan đến hình thức và nội dung của di chúc đã lập;
 2. Tranh chấp về việc chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
 3. Tranh chấp cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 4. Tranh chấp về cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
 5. Tranh chấp về giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
 6. Các tranh chấp liên quan đến vấn đề lập di chúc chung của vợ chồng;
 7. Tranh chấp liên quan hiệu lực pháp luật của di chúc.
 8. Các tranh chấp khác…

Các tranh chấp về thừa kế theo pháp luật:

 1. Tranh chấp đối với các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
 2. Tranh chấp liên quan đến xác định người thừa kế theo pháp luật;
 3. Tranh chấp liên quan đến thừa kế thế vị;
 4. Tranh chấp về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 5. Tranh chấp về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.