• Trang chủ
 • DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

14 Tháng Tư, 2019 ls.vuhuan

Với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Lao động, Công ty Luật Vũ Huân tin tưởng sẽ tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ một cách tốt nhất quyền lợi của quý khách trong các vấn đề sau:

PHẦN I. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 1. Tư vấn về độ tuổi giao kết hợp đồng lao động; Tư vấn về các hình thức hợp đồng lao động;
 2. Tư vấn về nội dung hợp đồng lao động;
 3. Tư vấn về hợp đồng thử việc;
 4. Tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;
 5. Tư vấn về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động;
 6. Tư vấn về chấm dứt gợp đồng lao động;
 7. Tư vấn về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 8. Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

PHẦN II. TƯ VẤN VỀ TIỀN LƯƠNG

 1. Tư vấn về hình thức trả lương;
 2. Tư vấn về trả lương trong trường hợp ngừng việc;
 3. Tư vấn về chế độ phụ cấp lương, thưởng, chế độ nâng lương cho người lao động;
 4. Tư vấn về tạm ứng lương cho người lao động.

PHẦN III. TƯ VẤN VỀ KỶ LUẬT VÀ BỒI THƯỜNG VẬT CHẤT

 1. Tư vấn về các hình thức kỷ luật lao động;
 2. Tư vấn về thủ tục tiến hành kỷ luật lao động;
 3. Tư vấn về Trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại;

PHẦN IV. TƯ VẤN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG

 1. Tư vấn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 2. Tư vấn về các trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 3. Tư vấn về trách nhiệm hỗ trợ và bồi thường cho người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 4. Tư vấn thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

PHẦN V. TƯ VẤN VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP TRONG LAO ĐỘNG

 1. Tư vấn giải quyết Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 2. Tranh chấp bề bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 3. Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 4. Tranh về bảo hiểm xã hội;
 5. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.