• Trang chủ
 • DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRONG LĨNH VỰC HỢP ĐỒNG

14 Tháng Tư, 2019 ls.vuhuan

Với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực HỢP ĐỒNG, Công ty Luật Vũ Huân tin tưởng sẽ tư vấn, soạn thảo, đại diện tham gia hòa giải, đàm phán, bảo vệ một cách tốt nhất quyền lợi của quý khách trong các vấn đề liên quan đến hợp đồng:

PHẦN I. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan.

 1. Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;
 2. Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;
 3. Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 4. Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của Cá nhân/Doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;
 5. Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của Cá nhân/Doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 6. Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của Cá nhân/Doanh nghiệp.

PHẦN II. TƯ VẤN VÀ SOẠN THẢO CÁC HỢP ĐỒNG

 1. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế;
 2. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại;
 3. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư;
 4. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự;
 5. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động;
 6. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 7. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng liên doanh;
 8. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa;
 9. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng bảo đảm bí mật…;
 10. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;
 11. Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác…

PHẦN III. TƯ VẤN VÀ ĐẠI DIỆN THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG

 1. Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng: Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật; Tư vấn đơn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng.
 2. Đại diện tham gia hòa giải, đàm phán và giải quyết các tranh chấp về hợp đồng;

Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong quan hệ hợp đồng: Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi; tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện; Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;