• Trang chủ
 • DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ

29 Tháng Mười Một, 2018 ls.vuhuan

Với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Hình sự Công ty Luật Vũ Huân tin tưởng sẽ tư vấn, hỗ trợ, tham gia bào chữa, bảo vệ một cách tốt nhất quyền lợi của quý khách trong các vấn đề sau:

 

PHẦN I. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ HÌNH SỰ

 1. Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại tội phạm và định khung hình phạt đối với những tội phạm cụ thể;
 2. Tư vấn các vấn đề pháp lý về hình sự:
 • Các vấn đề về các quy định về các tình tiết để được xem xét giảm nhẹ hay tăng nặng khung hình phạt, chuyển khung hình phạt, các trường hợp chuyển hóa tội phạm;
 • Tư vấn về các quy định của pháp luật hình sự, cách thức xử lý vi phạm phụ thuộc vào độ tuổi của người phạm tội;
 • Tư vấn và đánh giá về các mặt chủ quan và khách quan của tội phạm để đánh giá về mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội.
 1. Tư vấn về thời hạn để được xóa án tích và các trình tự thủ tục để thực hiện việc xóa án tích;
 2. Tư vấn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự;
 3. Tư vấn và giúp khách hàng tìm, phân tích chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, phân tích hành vi, vi phạm và lỗi trong tố tụng hình sự từ đó nhằm mục đích minh oan cho khách hàng;
 4. Tư vấn giúp khách hàng nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ của họ trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại đối với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung nhằm minh oan, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
 5. Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường;
 6. Tư vấn nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, các biện pháp tư vấn áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, các hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội… và nhiều vấn đề khác.

PHẦN II. THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

Bên cạnh tư vấn để khách hàng nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến pháp luật hình sự, tố tụng hình sự. Chúng tôi còn nhận tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong vụ án hình sự. Luật sư sẽ tiến hành các công việc sau:

 • Nguyên cứu hồ sơ, trao đổi tìm hiểu thông tin vụ án với khách hàng của mình.
 • Giúp khách hàng hiểu rõ trình tự thủ tục. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Tham gia thu thập chứng cứ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, bào chữa cho bị can, bị cáo ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố: Thông qua việc thực hiện các quyền năng tố tụng của mình theo quy định của pháp luật, Luật sư góp phần tích cực vào việc giúp cơ quan điều tra thu thập chứng cứ của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, không chỉ làm rõ chứng cứ có tội, tình tiết tăng nặng mà còn làm rõ những chứng cứ vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, hạn chế tình trạng oan sai và vi phạm thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra, tạo điều kiện cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.
 • Tham gia trong giai đoạn truy tố, luận tội, cáo trạng của Viện Kiểm sát: Sự tham gia của Luật sư trong tố tụng không chỉ giúp bị can, bị cáo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà còn góp phần trong việc xác định sự thật khách quan của vụ án, giúp việc điều tra, truy tố và xét xử được nhanh chóng, chính xác, tránh làm oan người vô tội.
 • Chuẩn bị luận cứ bào chữa và xét hỏi, tranh luận tại tòa.
 • Tham gia trong quá trình thực hiện trình tự thủ tục Tái thẩm, Giám đốc thẩm.
 • Xác định căn cứ khiếu nại, đề xuất kháng nghị theo trình tự tố tụng luật định.