• Trang chủ
 • DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

3 Tháng Một, 2019 ls.vuhuan

Với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đất đai, Công ty Luật Vũ Huân tin tưởng sẽ tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ một cách tốt nhất quyền lợi của quý khách trong các vấn đề sau:

PHẦN I. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

 1. Tư vấn pháp luật về đất đai và cung cấp các văn bản liên quan đến lĩnh đất đai;
 2. Tư vấn thủ tục, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về chuyển nhượng, chuyển đổi đất đai;
 3. Tư vấn về hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản;
 4. Tư vấn thủ tục, hoàn thiện hồ sơ đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu công trình, nhà ở;
 5. Tư vấn thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà;
 6. Tư vấn thủ tục cho tặng nhà đất;
 7. Tư vấn về thủ tục xin cấp mới sổ đỏ – Sang tên sổ đỏ;
 8. Tư vấn và soạn thảo các văn bản, hợp đồng và các vấn đề khác liên quan đến đất đai nhà ở;

PHẦN II. TƯ VẤN VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ ĐẤT ĐAI

 1. Tư vấn về trình tự, thủ tục, soạn thảo hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai.
 2. Tư vấn, soạn thảo văn bản về thủ tục khởi kiện, giải quyết tranh chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng miệng.
 3. Tư vấn, soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại về đất đai với chính quyền địa phương.
 4. Tư vấn về thẩm quyền, thời hiệu vụ án tranh chấp đất đai.
 5. Đại diện tham gia giải quyết các tranh chấp về Quyền sử dụng đất;
 6. Đại diện tham gia giải quyết các tranh chấp chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và/hoặc quyền sở hữu nhà ở;
 7. Đại diện tham gia giải quyết các tranh chấp thừa kế Quyền sử dụng đất và/hoặc quyền sở hữu nhà ở.
 8. Tư vấn và đại diện tham gia giải quyết các tranh chấp khác về đất đai.