• Trang chủ
 • DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ

29 Tháng Mười Một, 2018 ls.vuhuan

Với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Dân sự, Công ty Luật Vũ Huân tin tưởng sẽ tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ một cách tốt nhất quyền lợi của quý khách trong các vấn đề sau:

 

PHẦN I. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỰ

A. Dịch vụ tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch dân sự

Tư vấn về các loại giao dịch, hợp đồng dân sự bao gồm cả soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự; hợp đồng: hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho, hợp đồng vay mượn tài sản, hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm; hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền;

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến nghĩa vụ dân sự như: Giao dịch về cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;

B. Các dịch vụ tư vấn về hợp đồng

1. Tư vấn về đặc điểm hợp đồng dân sự

 • Tư vấn về tính thỏa thuận (tự nguyện);
 • Tư vấn về chủ thể tham gia hợp đồng dân sự;
 • Mục đích của hợp đồng dân sự;
 • Sự khác biệt so với hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh tế;
 • Tư vấn về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;
 • Tư vấn về các trường hợp hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu;

2. Tư vấn phương thức giao kết hợp đồng dân sự:

 • Tư vấn về hình thức hợp đồng;
 • Tư vấn thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng;
 • Tư vấn về thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng;
 • Tư vấn huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng;
 • Tư vấn chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng;
 • Tư vấn chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng;
 • Tư vấn thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng.

3. Tư vấn nội dung cơ bản của hợp đồng dân sự

 • Tư vấn về các điều khoản cơ bản của hợp đồng;
 • Tư vấn về các điều khoản thông thường của hợp đồng;
 • Tư vấn về các điều khoản tùy nghi của hợp đồng;
 • Tư vấn phương thức thoả thuận số lượng, chất lượng sản phẩm;
 • Tư vấn phương thức xây dựng giá cả, cũng như cách thức thanh toán;
 • Tư vấn thời hạn, địa điểm thực hiện hợp đồng;
 • Tư vấn các quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
 • Tư vấn thời điểm phù hợp giao kết hợp đồng;
 • Tư vấn các quy định về nghĩa vụ của bên vi phạm hợp đồng;
 • Tư vấn các trường hợp hợp đồng vô hiệu;
 • Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;
 • Tư vấn xây dựng phụ lục hợp đồng;
 • Tư vấn các nội dung khác liên quan.

4. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng dân sự:

 • Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: Trường hợp không có người làm chứng có người làm chứng. Trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực;

5. Tư vấn về xử lý vi phạm hợp đồng dân sự

6. Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng dân sự

 • Tư vấn quy định pháp luật về các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng;
 • Tư vấn cách thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng;

7. Tư vấn giải quyết các tranh chấp về hợp đồng dân sự

 • Tư vấn trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hòa giải tranh chấp;
 • Tư vấn khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Đại diện cho khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong tranh chấp hợp đồng.

8. Các hợp đồng dân sự thông dụng được tư vấn tại Công ty Luật Vũ Huân:

 • Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất;
 • Hợp đồng chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
 • Hợp đồng mua bán nhà ở;
 • Hơp đồng thuê nhà ở;
 • Hợp đồng mượn nhà ở;
 • Hợp đồng tặng cho nhà ở;
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (gắn liền tài sản trên đất);
 • Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (gắn liền tài sản trên đất);
 • Hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất (gắn liền tài sản trên đất);
 • Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở…
 • Hợp đồng mua bán tài sản;
 • Hợp đồng cho thuê tài sản;
 • Hợp đồng cầm cố tài sản;
 • Hợp đồng thế chấp tài sản;
 • Hợp đồng vay tài sản;
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa;
 • Hợp đồng phân phối hàng hóa;
 • Hợp đồng đại lý hàng hoá;
 • Hợp đồng dịch vụ;
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Hợp đồng mua bán cổ phần, trái phiếu;

C. Tư vấn pháp luật về thừa kế:

 • Tư vấn pháp luật về thừa kế;
 • Tư vấn thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn soạn thảo di chúc, tư vấn lập văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và các văn bản khác;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan

PHẦN II. THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ DÂN SỰ

1. Các tranh chấp về dân sự:

 • Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
 • Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản;
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 • Tranh chấp về quốc tịch;
 • Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;
 • Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

2. Các yêu cầu về dân sự:

 • Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
 • Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
 • Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
 • Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;
 • Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.